Hoe bijzonder is het om te zien dat we wereldwijd, ongeacht geloof of afkomst, vrijwel dezelfde gedragsverandering vertonen als gevolg van het Corona virus. Zowel de omvang als de snelheid is opmerkelijk. Ok, ik geef toe dat deze verandering niet geheel vrijwillig is te noemen. Ik durf het “disruptieve gedragsverandering” te noemen. Gevoed door angst en dwang worden er nu beslissingen genomen om te voorkomen dat er grote groepen mensen gelijktijdig besmet raken.

Waar gaan we naar toe

De media staat bol van het ’slechte’ nieuws. Wereldwijd dalen beurzen ongekend snel en diep. Grenzen worden abrupt gesloten, net zoals horeca- scholen en openbare gelegenheden. De burgerluchtvaart komt vrijwel volledig tot stilstand en zorgmedewerkers staan onder enorme druk. Recessie onafwendbaar aldus de deskundigen. Zo maar een heel kleine greep uit de recente ontwikkelingen. Zonder enige twijfel schrijven we door het Corona virus wereldgeschiedenis. 

Het ‘goede’ nieuws is dat we met elkaar laten zien hoe snel een ingrijpende gedragsverandering in een heel korte periode mogelijk is. Vele gedragsdeskundigen zijn altijd op zoek naar een succesvolle aanpak om (disruptieve) gedragsverandering mogelijk te maken. Nou, het lijkt dat we er hier een te pakken hebben. Toch zet ik wel vraagtekens bij deze ‘succesvolle aanpak’. Cijfers over snel toenemende besmettingen en overlijdens leiden tot onrust, angst en paniek, en maar zelden tot vertrouwen en hoop.

Waar willen we naar toe

Wat je wel wilt is een heldere richting waar we naar toe willen. Perspectief bieden. Hoe goed is het als daar veel over wordt gesproken en men enthousiast over wordt. Dus niet “zoveel mensen overleden”, maar “zoveel mensen genezen”. Als ik een suggestie zou mogen doen waar we naar toe willen, dan kies ik voor gezondheid herstellen, beheersen en terugdringen besmettingen, herstellen economie door werk- en baanbehoud. 

De werkelijkheid

Betekent dan dat je de waarheid niet moet vertellen of moet verhullen? Nee zeker niet. Open en eerlijk zijn leidt naar vertrouwen, hoe moeilijk en vervelend de boodschap ook is. Daarmee begrijpen we waar we staan en zijn we allen betrokken bij de situatie waarmee we worden geconfronteerd. Rutte heeft een goed voorbeeld gegeven tijdens het toespreken van het volk.

Meet- en communiceer vooral waar je naar toe wilt 

Natuurlijk is het van belang om de waarheid te kennen. Je wilt immers weten ‘hoe groot het probleem is’. En laat dat vooral een basis zijn om te zien welk effect je maatregelen hebben. Maar wellicht ben je bekend met het spreekwoord “je krijgt wat je meet”. Wat bij elke (gedrags)verandering helpt is dat we vooral meten wat er al goed gaat, hoe klein de verbeteringen ook zijn. Communiceer en meet dus wat de gewenste ontwikkelingen zijn. Dat leidt naar hoop en perspectief. Het draagt ook bij aan het doorzetten van de gewenste verandering.

Iedereen doet mee, neem iedereen serieus

Fouten maken mag ook. Als voorbeeld vertelt minister Wiebes dat ZZP’ers zelf hebben gekozen voor de onzekerheid en deed voorkomen dat zij geen steun konden verwachten. Stel je voor, meer dan 1 miljoen hard werkende en ondernemende mensen wordt feitelijk verteld dat het je eigen schuld is en daarom geen gebruik kan maken van steun. Hoe werkt dat dan bij ondernemers? Die hebben toch ook gekozen voor een zelfstandig en ondernemend bestaan? Waarom zou hulp dan exclusief voor ‘echte ondernemers en bedrijven’ zijn? Ergo, als je succesvol wilt veranderen, neem dan iedereen serieus en stel iedereen gelijk. 

(Ik) doe mee aan gezond herstel!

Disruptieve gedragsverandering… het kan dus! En als we willen, dan kan dit dus ook met gedragsverandering die leidt naar herstel. Ik vermoed dat velen de gedachte steunen om gezond te blijven of gezond te worden en de economie te herstellen naar het niveau van enkele maanden geleden. Daar is vooral samenwerking en vertrouwen nodig. Met elkaar de schouders eronder, ik help graag mee! 

Laten we beginnen met het delen van succesverhalen en breng naast de werkelijkheid ook positief nieuws groots in beeld.